fbpx

Kesälukemista: Suomen matkailun digitiekartta

Suomen matkailun kehittämisen tavoitteena on tehdä Suomesta älykäs matkakohde vuodeen 2025 mennessä (edit 15.8.2018), joka tarjoaa edelläkävijänä matkailijalle sujuvimman polun haaveilusta matkalle. Se tarkoittaa neljän asian ratkaisemista ja yhteistoimintaa Visit Finlandin julkaiseman matkailun digitiekartan mukaan.

Suomessa on noin 29 000 matkailuteollisuutta harjoittavaa yritystä,  joista valtaosa on mikro- ja pienyrityksiä.  Matkailun digitiekartan tehtävänä on näyttää matkailutoimijoille yhteistä kehittämisen suuntaa. Se erittelee eri toimijoiden roolit ja esittelee tarkemmin toteutettavat digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen toimenpiteet, joiden avulla suomalaisen matkailuteollisuuden digitaalinen osaaminen ja palvelut nostetaan vähintään
kilpailijamaiden tasolle ja jopa pitkälle niiden edelle.

Tiekartassa esitellään kolmen seuraavan vuoden toimenpiteet ja pidemmän aikavälin suunta. Tavoitteena on päivittää matkailun digitiekarttaa toimintaympäristön muuttuessa ja kehittyessä.

Tiekartta sisältää
• Kuvauksen nykyisistä ja tulevista mahdollisuuksista sekä esteet digitalisuuden haltuunottoon Suomen matkailussa
• Toimenpideohjelman siitä, miten haasteisiin ja mahdollisuuksiin tartutaan ja missä rooleissa?
• Yhteiset tavoitteet ja visuaalisesti kuvatun matkailun digitaalisen ekosysteemin

Matkailun digitiekarttaan on kuvattu tunnistettuja Suomen matkailutoimijoiden toimintaympäristössä  haasteita ja muutoksia. Haasteita ja muutoksista poimin muutaman muutoksen, jotka ovat havattavissa myös muilla toimialoilla ja teollisuudessa.

  • Digitaalisen  liiketoiminnan  osaamisen puute
  • Verkkojalanjäljen eli digitaalisen saavutettavuuden puute
  • Monikanavaisen yksilöllisen asiakaskokemuksen mahdollistaminen
  • Yritysverkostomaisen toiminnan (aluetoimijat, veturit, palvelutuottajat, jakeluverkosto) kehittymättömyys
  • Yritysten toimintaan (koko, markkina-alue) soveltuvien toimivien ja onlinemyynnin ratkaisujen käyttöönotto ja jakelun laajentaminen

    Suomen matkailun digitiekartta

    Kuva: Suomen matkailutoimijoiden toimintaympäristön haastet ja muutokset

Matkailun digitiekartassa kuvataan toimenpiteitä Suomen matkailun digitalisaation kansallisella, alueellisella ja yritystasolla. 

Toimenpidekokonaisuuksia on neljä. 
1. Data-yhteistyö
“Saumaton asiakkaan ostopolku ja reaaliaikainen reagointi liiketoimintaympäristön muutoksiin” tarkoittaa, että matkailuelinkeino sopii yhdessä pelisäännöt ja käytänteet, miten kolmella eri tasolla (kansallinen, alue, yritys) kuunnellaan, kerätään, analysoidaan sekä tulkitaan asiakkaan ostokäyttäytymistä. Saatua tietoa voidaan käyttää asiakkaan osto- ja palvelupolun rikastamiseksi.

2. Valtakunnallisen yhteensovitetun inventaarin luominen rajapintojen hyödynnettäväksi
“Suomalaiset matkailutuotteet ostettavissa monikanavaisesti, myös online”, tarkoittaa, että matkailun yrityksissä ja alueilla käytössä oleville varaus- ja taustajärjestelmille luodaan keskustelu- ja tiedonsiirtokäytännöt yhteisten API -rajapintojen avulla. Näin mahdollistuu laaja-alaisempi ja monipuolisempi matkailutuotteiden online-myynti kaikilla kolmella tasolla. Yrityksiä kannustetaan ristiinmyyntiin ja aluetason toimijat keräävät alueen matkailutuotteistoa kansallisen tason inventaariksi edelleen kansainvälisille markkinoille.

3. Yhteistyöllä edelläkävijäksi -ohjelma

“Digitaalisen osaamisen ja palveluiden kehittäminen ketterästi ja kustannustehokkaasti yhteistyöllä”, tarkoittaa, että yrityksille siirtyy osaamispääomaa digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä osto-osaamista teknologian ja palvelujen hankintaa. Samanaikaisesti tuoteinventaaria, joka tulee suoraan yritysten ja alueiden inventaarikannasta voidaan tehokkaasti käyttää kansallisella tasolla markkinointiin ja myyntiin.

4. Yhteistyöllä edelläkävijäksi -ohjelman skaalaus 2. vaiheessa kansalliseksi
“Digitalisaation hyödyntämisestä ja asiakaskeskeisyydestä Suomen matkailun erottautumistekijä”,  tarkoittaa, että yrityksiin ja alueille syntyy osaamista ja kyvykkyyttä kuunnella asiakasta, tunnistaa asiakkaan osto- ja palvelupolulla kokemukseen vaikuttavat tekijät sekä muokata matkailutuotantoa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.  Kansallisella tasolla määritellään minimitaso ja mittarit kunkin tason toimijalle sekä käsikirja, joka sisältää vaatimukset mitä vähintään pitää olla kunnossa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimialoja ylittävällä yhteistyöllä onnistumme, mutta onnistuminen vaatii jokaisen panosta!

Tutustu Visit Finland matkailun digitiekarttaan !

#matkailu #digitiekartta #visitfinland #digitalisaatio

Sähköinen Liiketoiminta Suomi

Tarjoamme ja tuotamme asiantuntija- ja valmennusspalveluita liiketoiminnan kehittämiseen ja riippumatonta konsultointia digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueilta.

Kerromme siis kertoo sinulle miten saat enemmän irti verkosta.

Katso mitä mieltä asiakkaamme ovat meistä

Tietosuojaseloste

Tilaajavastuu.fi -Luotettava kumppani Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy