fbpx

Digitaalinen asiakaspolku ja matkailutuotteen ostoprosessin kehittäminen

Digitaalinen asiakaspoku - asiakaskokemus - Sähköinen Liiketoiminta Suomi OyTyöpajojen ja valmennuksien avulla kehitämme yhdessä yritysten kykyä toteuttaa digitaalista myynti- ja markkinointityötä sujuvasti, luontevasti ja täsmällisesti digitaalisia kanavia hyödyntäen. Yksi  kysytyimmistä valmennuksistamme on digitaalinen asiakaspolku, asiakaskokemus ja ostoprosessin kehittäminen digitaalisissa kanavissa.

Digitaalinen löydettävyys

Lähestymistapamme digitaalisen asiakaskokemuksen ja ostoprosessin kehittämiseen on ensijaisesti yrityksen digitaalisen löydettävyyden eli verkkojalanjäljen riittävyys.

Rakennamme  osallistuville yrityksille erittäin käytännönläheiset työpajat ja valmennukset, joissa huomioidaan matkailuliiketoiminnan erityispiirteet. Käytämme valmennuksien tausta-aineistoissa Visit Finlandin julkaisemia matkailuliiketoiminnan materiaaleja, kuten kohderyhmätutkimustietoa, kohderyhmäopasta matkailuyrityksille, matkailuyriten digiloikan ABC  ja matkailuyrityksen kansainvälistymisopasta sekä Suomen ja alueen omaa matkailun digitiekarttaa.

Verkkojalanjälki mittaus toimii digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen perustyövälineenäMitä korkeampi Verkkojalanjälki on, siten paremmin asiakkaat löytävät matkailualueiden ja yritysten tuotteet ja palvelut sekä päätyvät yrityksen kotisivuille tai verkkokauppaan ostopolkunsa eri vaiheissa.

Asiakkaalla on useita suunnittelu- ja ostoprosesseja yhtäaikaa

Valmennuksessa perehdytään kotimaisen ja kansainvälisen matkailijan asiakaspolkuun sekä palvelujen tarjontaan sen varrella.  Matkailijan osto- ja palvelupolkuja voi olla useita, koska etenkin kv-asiakkaat suunnittelevat ja haaveilevat useista matkaan liittyvistä palveluista tai jopa matkoista samanaikaisesti. Digitaalisten kanavien käyttöä, sisältöä ja niiden tehoa tarkastellaankin valmennuksissa matkailijan osto- ja palvelupolun vaiheissa.

Yksittäinen palveluyritys on yksi osa tuotekokonaisuudessa

Suomella on mahdollisuus erottautua kilpailijamaista ja olla edelläkävijä. Asian eteen jokaisen matkailualueen ja yrityksen on tehtävä töitä. Yritysten on hyvä ymmärtää matkailun ekosysteemi ja se, että matkailijalla on matkailutuotteeseen liittyviä perustarpeita (kriittiset tuoteosat). Yksittäinen palveluyritys on yksi osa tuotekokonaisuudessa, jota asiakas tulee Suomeen kokemaan.

Tuotteiden tulee noudattaa Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerejä ja tuotetarjooma (inventaari) tulee olla digitaalisesti saavutettavissa ja löydettävissä sähköisissä jakelukanavissa. Yritysten on hyvä liittää suosittelu- ja arviointipalvelut, kuten TripAdvisor, Kayak ja Google My Business ja Google Travel, kiinteäksi osaksi myynnin ja markkinoinnin toimintoja sekä opetella systemaattinen tapa reagoida asiakkaiden kokemuksiin ja arvioihin.

Valmennusta edeltää ennakkokysely ja Verkkojalanjälki –analyysi

makalutuotteen digitaalinen asiakaskokemus ja ostoprosessin kehittäminen matkailuvalmennusHaluamme tehdä valmennuksen sisällöistä mahdollisimman täsmällisen ja tehokkaan. Teemme jokaiselle valmennukseen osallistujalle digitaalisen saavutettavuuden ja löydettävyyden testin, Verkkojalanjälki -mittauksen.  Laadimme osallistujille ennakkokyselyn verkossa, jossa selvitämme muun muassa seuraavia asioita:

  • tekeekö osallistuva yritys suorakauppaa kuluttajille kotimaan ja/tai kansainvälisillä markkinoilla (BtoC)
  • tekeekö osallistuva yritys alihankintana päämiehelle tai tuotantoa matkanjärjestäjälle (Supplier to Provider ja (BtoB))
  • mitä näkyvyys- ja myyntikanavia (OTA = Online Travel Agent) yritys käyttää
  • miten yrityksen käyttämät myyntikanavat, kotisivut ja sosiaalinen media toimivat  yhdessä
  • miten yritys huomioi suosittelu- ja arviointipalveluiden erityispiirteet ja sisällöt matkailijan osto- ja palvelupolun eri vaiheissa

Sisältö rakentuu tukemaan ennen kaikkea osallistuvien tarpeita ja tavoitteita, siten, että osallistuvat yritykset saavat työvälineitä ja sisältömarkkinoinnin keinoja, täsmällisiä vinkkejä ja ohjeita, joiden avulla he voivat vahvistaa osaamistaan ja nostaa yhdessä yritysten ja alueen digitaalista löydettävyyttä ja saavutettavuutta.

VALMENNUKSEN KESTO JA OHJELMA

Työpajan kesto on 7 tuntia.

Ohjelma voi rakentua esimerkiksi seuraavasti
Klo 9 – 10:30
Lyhyt katsaus ennakkotehtävään ja yrityskohtaisten Verkkojalanjälki  analyysin tulokset, keskustelua, vinkkejä, käytännön ohjeistusta digitaalisen löydettävyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi.
Osallistujien kysymykset ja vastaukset

Klo 10:30 – 10.45
Tauko

Klo 10:45 – 11:30
Digitaalisen löydettävyyden ja saavutettavuuden kehittäminen käytännössä
Osallistujen kysymykset ja vastaukset

Klo 11:30 – 12:30
Lounas

Klo 12:30 – 14:00
Digitaalisten jakelukanavien toimintaperiaatteet, komissiot, tuotteelle asetetut vaatimukset ja Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit
Suosittelu- ja arviointipalvelut osana asiakkaan ostokokemusta (TripAdvisor, Google Travel)
Osallistujien kysymykset ja vastaukset

Klo 14:00 – 14:20
Tauko

Klo 14:20 – 15:45
Digitaalinen asiakaspalvelu kiinteänä osana asiakaan ostokokemusta
Asiakkaan kuuntelujärjestelmä
Digitaalisen asiakas- ja ostokokemuksen mittaaminen ja kehittäminen asiakkaan polun eri vaiheissa
Harjoitustehtävä pareittain
Palaute ja päivän päätös

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

Valmennuksen työskentelymenetelminä ovat yhteistoiminnallinen oppiminen, ryhmätyöt ja vertaisoppiminen. Valmennukset ovat erittäin käytännönläheisiä ja voimme antaa niille 100 % tyytyväisyystakuun. Materiaalit jaetaan osallistujalle sähköisessä muodossa.

Valmennus voidaan toteuttaa lähi- tai etätoteuksena.

KIINNOSTUITKO?

Ota yhteyttä niin järjestämme  valmennuksen teidän toiveiden mukaan!  Lisätietoja: Kirsi Mikkola, kirsi.mikkola(at)liiketoiminta.info, gsm 040 555 1019

Annamme erittäin mielellämme lisätietoja. Täytä yhteydenottolomake niin olemme sinuun yhteydessä 24 tunnin kuluessa.

Tags: , , , , ,

Sähköinen Liiketoiminta Suomi

Tarjoamme ja tuotamme asiantuntija- ja valmennusspalveluita liiketoiminnan kehittämiseen ja riippumatonta konsultointia digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueilta.

Kerromme siis kertoo sinulle miten saat enemmän irti verkosta.

Katso mitä mieltä asiakkaamme ovat meistä

Tietosuojaseloste

Tilaajavastuu.fi -Luotettava kumppani Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy