fbpx

Verkkokaupan kasvuohjelma tulee, auttaako se?

Verkkokaupan kasvuohjelma tulee

Finpro on valmistellut kuluttajaverkkokauppaan keskittyvää kasvuohjelmaa. Päättyneen esiselvitystyön tulokset puoltavat kasvuohjelman käynnistämistä vuoden 2016 alussa. Kasvuohjelmasta kiinnostuneille yrityksille suunnattu työpaja toteutettiin 27.10.2015. Työpajassa yrityksillä oli mahdollisuus vaikuttaa ohjelman lopullisiin toimenpidevalintoihin. FinPron Leevi Parsama esitteli suomalaisten verkkokauppiaiden, teknologiayritysten sekä b2c -tuotevalmistajien haastatteluiden pohjalta tehdyn tutkimuksen yhteenvedon. Voi hyvä hyvä tavaton mitkä tulokset olivatkaan!  Onpas meillä töitä kuulkaa yrittäjä, aluekehittäjät ja rahoittajat töitä tiedossa!

FinPron järjestämä eCommerce Goes Global –tilaisuus pidettiin siis  27.10. 2015.  Tilaisuuteen osallistui liki 160 henkilöä. Tilaisuudessa käytiin FinPron sivujen mukaan aktiivista keskustelua verkkokaupan nykytilasta ja yritysten toiveita valmisteilla olevalle Team Finland -kasvuohjelmalle.  Tilaisuudessa esitettiin Leevi Parsaman tekemä selvitys verkkokaupan tilasta Suomessa.

Hyvä kun nyt!

Toteutukseen osallistui 32 luottamuksellista henkilöhaastattelua, joiden kesto oli noin 1‐4 tuntia. Tutkimuksen teon yhteydessä selvisi, että kyseiselle tutkimukselle olisi ollut tarve jo aikaisemmin. No, turhahan sitä enää on historiaan katsoa, mutta Suomi on ollut verkkokaupan osalta muita Euroopan maita jäljessä jo iät ja ajat ja kauppa on karkaamassa ulkomaille!

Selvityksen arvion mukaan Suomessa toimii noin 6 000 – 8 000 verkkokauppaa. Tämä arvio perustuu siihen, että kaupasta voi teknisesti ostaa ja sinne tehdään vähintään yksi onnistunut tilaus per kuukausi. Suurin osa kaupoista on kuitenkin hyvin pieniä 1‐2 henkilön yrityksiä,  merkittävä osa on jopa oto‐kauppoja.

Shopping-ecommerce-verkkokauppaParsaman mukaan todellisia, edes jonkinlaiseen volyymiin pääseviä kauppoja, lienee muutama sata ja yhtään todellista kansainvälistä menestyjää ei Suomessa b‐to‐c puolella ole!

BtoB puolella palvelupuolen verkkokaupoissa sen sijaan lienee muutamia menestystarinoita. Vähittäiskaupassa paras osaaminen on erikoiskaupoissa, joista menestyvimmät  ostetaan säännönmukaisesti ulkomaille.

Me havainnoimme kyseisestä tutkimuksesta seuraavat pääkohdat

  • Selvitys ei ottanut kantaa palveluliiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin – matkailu, vapaa-aika ja elämystuotanto on siis valittavasti jäänyt selvityksen ulkopuolelle
  • Suomen  kärkiosaaminen  on huipputasoa,  mutta määrällisesti todellisia verkkokauppias -osaajia  on vähän
  • Teknologian rooli ylikorostuu
  • Verkkokaupan teknologiariippumattomia osaajia on liian vähän, eikä niitä edes kouluteta missään!
  • Sisältömarkkinoinnin osaaminen on olematonta
  • Strateginen tahtotila ja päätös pk-yrityksissä ei ota syntyäkseen –  Kunpa johto vaan ymmärtäisi miten maailma oikeasti digitalisoituu!

Mitä tapahtuu jos mitään ei tehdä?

Lue FinPron selvityksestä mitä tapahtunee jos mitään ei tehdä.  Olemme selvityksen kirjoittajan kanssa samaa mieltä ja olleet sitä jo 10 vuotta. Jotta pk-yritysten kauppa ohjautuisi oikeaan suuntaan tarjoamme käytännönläheistä verkkoliiketoiminnan ja -kaupan koulutusta, konsultointia ja opastusta.

Lue lisää koulutustarjonnastamme www.verkkokaupankoulutuskeskus.fi

FinPron selvityksen ja tilaisuuden materiaalit ovat luettavissa Finpron materiaalipankissa.

p.s. muistathan yritysten kehittämispalvelut, jotka ovat ELY-keskuksen  tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja. Niiden tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Lue lisää artikkelista Tiesithän nämä sopivat instrumentit verkkokauppaan? 

Tags: , , , , ,

Tilaajavastuu.fi -Luotettava kumppani Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy

Nice Group Consulting Oy Partner