fbpx

Matkailualueiden organisoituminen ja alueen digitiekartta

Alueellinen organisoituminen matkailussaAlueellisen toimijan liiketoimintamallit ovat murroksessa. Alueorganisaatioiden rooli on merkittävä yritysten yhteistoiminnassa ja yritysverkoston muodostajana ja entistä enemmän kaupan ja liidien mahdollistajana.  Monella alueella Suomessa yritykset ovat muodostaneet yhteenliittymiä ja eri yhtiömuotoihin perustuvia konsortioita ohjatakseen alueen matkailun kehittymistä ja yhteistoimintaa.

Suomen kansainvälisen matkailumarkkinoinnin käyttöön on tehty aluejako, jotta matkailijalle muodostuisi käsitys Suomesta matkailumaana. Matkailu-Suomi on jaettu neljään strategisesti profiloituun alueeseen (lähde: www.visitfinland.com)

 • Helsinki – Helsinki Metropolitan Area
 • Lappi – Lapland
 • Järvi-Suomi – Lakeland
 • Rannikko- ja saaristoalueet – Coast & Archipelago

Monella suuralueella yritykset ovat verkostoituneet matkailukohteissa alueorganisaatioksi tai konsortioksi eli yhdistäneet voimavaransa ja toimivat tavoitteellisesti kehittäen ja markkinoiden yhdessä alueen matkailutarjontaa. Alueorganisaatiolla on erilaisia liiketoimintamalleja ja sen vastuulle on usein määritelty seuraavia tehtäviä:

 • vahvistaa alueen brändiä
 • markkinoida aluetta matkakohteena kotimaassa ja  kansainvälisesti
 • koordinoida alueen yhteismarkkinointia
 • edistää alueen näkyvyyttä kansainvälisessä mediassa
 • toteuttaa ja koordinoida matkanjärjestäjäyhteistyötä ja tutustumismatkoja
 • tuottaa alueen matkailuneuvontapalvelut
 • markkinoida ja myydä aluetta tapahtuma-, kokous- ja kongressimatkakohteena
 • koordinoida kehittämishankkeita

Pelkkä matkailumarkkinointi ei enää riitä?

Alueorganisaatioiden rooli on merkittävä yritysten yhteistoiminnassa ja yritysverkoston muodostajana ja entistä enemmän kaupan ja liidien mahdollistajana.

Digitaalisen myynnin ja välitystoiminnan rooli sekä merkitys alueorganisaation toiminnassa on kasvanut ja kasvaa edelleen alueiden tuotetarjooman profiloituessa. Vaikka OTA (Online Travel Agents) kasvattavat rooliaan yritysten tuotteiden myynnissä, tulee yrityksiltä painetta alueellisesti keskitetystä myynti-ikkunasta kuluttajakenttään. Digitaalisen liiketominnan ja myynnin osaamisen koordinointi ja tukipalvelut ovat alueorganisaatiolle myös uusi tehtävä ja asettaa haasteita erityisesti alueellisen toimijan henkilöstön digitaaliselle  osaamiselle.

Alueellisen toimijan liiketoimintamallit murroksessa

VisitRovaniemi matkailun online aktiviteettikauppaAlustatalouden tuomat liiketoimintamallit ja -ratkaisut, kuten booking.com, Airbnb, Doerz, Knok, Bokun) ovat ottaneet jalansijaa matkailun alueellisen myynnin mahdollistajana. Matkailun teknologia on siirtynyt API -talouteen, joka mahdollistaa entistä laajemman jakelukanavaverkoston kansainvälistyvän yrityksen tuotteiden jakeluun. Se ravisuttaa perinteistä verkossa tehtyä kaupankäyntiä, matkailusovelluksia ja matkailuteknologiatoimialaa, mutta tuo ennen kaikkea mahdollisuuden alueelliselle toimijalle välittää ja tarjota alueen yritysten matkailutuotantoa ilman kauppiaan roolia. Tästä esimerkkinä on Suomen matkailun digitiekartta ja digitiekartan pilottialueet, joista  VisitRovaniemi näyttää ensimmäisenä suuntaa, kuinka alueen aktiviteettitarjonta voidaan tarjoilla kuluttajille. Alueellisten toimijoiden onkin hyvä pysähtyä miettimään yhdessä sidosryhmien kanssa, millaisella liiketoimintamallilla sen on kannattavaa toimia ja mitä mahdollisuuksia sillä on elää ja toimia, ilman erillisiä hankkeita ja projekteja.

Matkailun asiantuntija avuksi?

Me Sähköinen Liiketoiminta Suomi  Oy olemme asiantuntijana usean matkailualueen liiketoiminnan ja organisoitumisen kehittämistyössä ja prosessissa. Prosessiin kuuluu muun muassa alkukartoitukset, joissa selvitetään alueen yritysten kohderyhmät, tuotteet ja jakelu, kehittämisprosessi suunnataan tuotteistukseen, alueorganisaation liiketoimintamallien yhteistoiminnalliseen määrittämiseen ja yritysverkoston yhteisten pelisääntöjen laatimiseen.  Lisäksi tehdään matkailun alueen oma digitiekartta. Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Luontomatkailukohteille-kansainvälistä-vetovoimaa-digitaalisen-liiketoiminnan-valmentaja-Kirsi-Mikkola

Ota yhteyttä, niin lähetän ehdotuksen alueenne organisoitumiseen liittyvästä työpaketista ja alueen digitiekartan laatimisesta. Työ tehdään yhdesssä alueen yritysten,  kehittäjien, rahoittajien ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Olen myös Matka2019 tapahtumassa 16-18.1.2019, joten lähetä viesti niin nähdään kasvotusten!

Keskustellaan lisää!
Kirsi Mikkola, kirsi.mikkola(at)liiketoiminta.info, gsm 040 555 1o19

p.s. Tutustu myös matkailukohteelle kansainvälistä vetovoimaa -valmennuspakettimme!

p.p.s Tulossa uusi matkailualueille kansainvälistä vetovoimaa – valmennukokonaisuus. Se lanseerataan Matka2019 aikana! Ole kuulolla!

@liiketoiminta #liiketoiminta #matkailu #matkailualueorganisaatio #alueorganisaatio #visitfinland #digitaalisuus #tuotteistaminen #tarinallistaminen #vastuullisuus

Tags: , , , , , , , , ,

Sähköinen Liiketoiminta Suomi

Tarjoamme ja tuotamme asiantuntija- ja valmennusspalveluita liiketoiminnan kehittämiseen ja riippumatonta konsultointia digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueilta.

Kerromme siis kertoo sinulle miten saat enemmän irti verkosta.

Katso mitä mieltä asiakkaamme ovat meistä

Tietosuojaseloste

Tilaajavastuu.fi -Luotettava kumppani Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy