fbpx

Verkkokaupan kuluttajasuoja muuttuu 13.6.2014 alkaen

Myynti verkossa

Sukelletaan verkkokauppaan!

Etämyynnin ml. verkkokaupan  kuluttajasuoja muuttuu ja yhteinäistyy Eu-alueella 13.6.2014 alkaen. Etämyynnillä käsitetään sellaisen myynnin, jossa tarjonta on rakennettu niin, että sopimus voidaan tehdä tapaamatta fyysisesti (verkko- ja mobiilisivustokauppa, sms, puhelut, paperilomakkeet jne.)

Etämyyntiin sovelletaan kuluttajansuojalain 6 luvun säännöksiä sekä oikeusministeriön asetusta peruuttamislomakkeesta ja peruuttamisohjeista (110/2014). Säännökset ovat pakottavia kuluttajan hyväksi. Näin ollen elinkeinonharjoittaja ei voi laatia omia, kuluttajan asemaa huonontavia ehtoja. Kuluttajan asemaa parantavia toimintatapoja voi sen sijaan käyttää. (KSL 6:5)

Lyhyesti muutoksista

Lyhyesti muutokset tarkoittavat muutoksia verkkokauppiaan ja asiakkaan informaatio – ja tiedotusvastuuseen, kaupan peruutukseen, toimitukseen ja palautukseen.  Sekä elinkeinonharjoittajalta että kuluttajalta edellytetään nykyistä enemmän toisen osapuolen informointia. Nykyisten ennakkotietojen ja tilausvahvistuksen tilalle  tulevat vaatimukset kaupan eri vaiheissa annettavista yksityiskohtaisista tiedoista ja vaatimuksista. Tämä tarkoittaa, että verkkokauppiaan on annettava entistä yksityikohtaisempia ennakkotietoja kuluttajille ostoprosessin aikana, ilmoitettava tilauksen kokonaishinta selvästi ennen tilauksen tekemistä, myös kaikki ne lisämaksut, jotka eivät sisälly kokonaishintaan sekä yrityksen pitää kertoa selvästi, että tilaus on maksullinen.

Muutokset ja vaatimukset ennakkotietojen antamisesta löytyvät Kuluttajaviraston laatimasta tiedotteesta Uusi-linjaus-verkkokauppa-ja-muu-etamyynti.pdf

Kuluttajan velvollisuudet

Kuluttajalle tulee velvollisuus ilmoittaa nimenomaisesti kaupan peruutuksesta verkkokauppialle. Eli jos kuluttaja haluaa peruuttaa tilauksensa, hänen on erikseen ilmoitettava siitä yritykselle ennakkotietojen edellyttämällä tavalla. Pelkkä tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen ei riitä. Yrityksen on tarjottava kuluttajalle peruuttamista varten lomake, mutta kuluttaja voi käyttää myös muuta kirjallista peruutustapaa. Peruutus on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa. Huomioitava on mm. se, että kuluttaja ei menetä peruutusoikeutta, vaikka käyttänyt tuotetta.  Kuluttajan on maksettava palautuskulut peruuttamastaan tilauksesta ellei vekkokauppias edelleen tarjoa asiakkailleen ilmaista palautusta.

Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruutusoikeutta tiettyjen tuoteryhmien ja tuotteideno osalta. Näitä ovat:

 • Rahoituspalvelua tai -välinettä koskevaan sopimukseen, johon sovelletaan KSL 6 a lukua
 • Kiinteän omaisuuden kauppaa tai vuokraamista taikka muuta oikeutta kiinteään omaisuu-teen koskevaan sopimukseen. Etämyyntisäännöksiä sovelletaan kuitenkin kiinteän omaisuuden rakentamista tai olemassa olevien rakennusten huomattavia muutostöitä koskeviin sopimuksiin
 • Asuntokauppalain soveltamisalaan kuuluvaan sopimukseen
 • Asumisoikeusasunnoista annetussa laissa tarkoitettuun asumisoikeuden luovuttamista koskevaan sopimukseen
 • Aasuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa tarkoitettuun huoneenvuokrasopimukseen
 • Etämyyntisäännöksiä sovelletaan kuitenkin muihin elinkeinonharjoittajan ja kulutta-jan välisiin vuokrasopimuksiin, esim. autotallin vuokra
 • Aikaosuusasuntoa koskevaan sopimukseen, johon sovelletaan KSL 10 luvun säännöksiä
 • Valmismatkalain soveltamisalaan kuuluvaan sopimukseen, johon sovelletaan valmismatkalakia
 • Sopimukseen, joka koskee arpajaislain soveltamisalaan kuuluvaa palvelua
 • Jakeluautomaatin avulla tai automatisoidussa liiketilassa tehtävään sopimukseen, esimerkiksi lippu- ja virvoitusjuoma-automaateissa tai automatisoiduissa itsepalvelu-pesuloissa
 • Maksullisen yleisöpuhelimen avulla teletoiminnan harjoittajan kanssa tehtävään sopimukseen
 • Elintarvikkeiden tai muiden päivittäistavaroiden yksittäisiä toimituksia koskevaan sopimukseen, jossa tuotteet toimitetaan kuluttajan asuntoon tai työpaikalle säännöllisesti toi-mivan jakelujärjestelmän avulla
Verkkokauppia lue ehdottomasti uudet säännökset Uusi-linjaus-verkkokauppa-ja-muu-etamyynti.pdf

 

Tags: , ,

Sähköinen Liiketoiminta Suomi

Tarjoamme ja tuotamme asiantuntija- ja valmennusspalveluita liiketoiminnan kehittämiseen ja riippumatonta konsultointia digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueilta.

Kerromme siis kertoo sinulle miten saat enemmän irti verkosta.

Katso mitä mieltä asiakkaamme ovat meistä

Tietosuojaseloste

Tilaajavastuu.fi -Luotettava kumppani Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy