fbpx

Näin toimit oikein keskustelupalstoilla! Kirjoittaja Ulla Huovinen

Nykyään enenevässä määrin myös matkailuyritykset pyrkivät hyödyntämään asiakaspalautetta markkinoinnissaan.

Sosiaalinen media alkaa olla vahvasti läsnä ja  joskus yritykset käyttävät omilla sivuillaan myös keskusteluforumeita kanavoidakseen näitä palautteita. Oletko koskaan miettinyt mikä on keskustelupalstan ylläpitäjän vastuu osallistujien forumille kirjoittamista viesteistä? Samat ohjeet koskevat suurelta osin myös muita sosiaalisen median välineitä.

Sananvapaus on yksi keskeisimmistä perusoikeuksistamme (Suomen perustuslaki) ja siihen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Sananvapaus ei kuitenkaan tarkoita rajoittamatonta ilmaisun vapautta. Rajoituksia on lukuisia. Kiellettyjä ja rangaistavia ovat esim.

  • kunnian ja yksityiselämän loukkaus
  • erilaisten tietojen salassapitoa koskevien säännösten rikkominen
  • kiihottaminen rotuvihaan
  • yllyttäminen (joihinkin) rikoksiin

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) koskee niin perinteistä kuin sähköistäkin viestintää ja sitä sovelletaan näihin verkossa olevin keskustelupalstoihin.

Pääsääntö edellä mainitunlaisten rikollisten viestien kohdalla on, että niiden kirjoittaja on henkilökohtaisesti vastuussa viesteistään ja vastaa myös niiden julkaisemisesta aiheutuneen vahingon korvaamisesta. Koska Suomessa sallitaan pitkälti myös nimetön viestintä tai nimimerkin suojassa tapahtuva kirjoittelu on vastuuta siirretty myös keskustelupalstojen ylläpitäjille eli yrityksille, jotka niitä tarjoavat yleisön käyttöön.

Keskustelupalstan ylläpitäjä eli tarjoaja ei ole vastuussa kirjoitettujen viestien sisällöstä, jos hän valvoo keskustelupalstaa ja viipymättä puuttuu vääränlaiseen viestintään ja poistaa asiattomat viestit julkisuudesta. Välittömästi tulee reagoida, mikäli tuomioistuin siihen velvoittaa tai mikäli kirjoitettu viesti loukkaa jonkun tekijänoikeuksia ja tekijänoikeuden haltija sitä vaatii, mutta muutenkin kannattaa olla aktiivinen ja reagoida, jos joku ilmiantaa asiattomia viestejä. Ennakkovalvonta (moderointi) sitä vastoin ei ole välttämätöntä.

Muista siis:

  • nimeä sivustolle vastaava toimittaja
  • kerro kuka palstaa julkaisee
  • luo palstalle pelisäännöt ja kerro niistä osallistujille
  • tee asiattomien viestien ilmiantaminen helpoksi palstan lukijoille
  • valvo palstaa säännöllisesti ja poista asiattomat viestit aktiivisesti

—–
Lisää tietoa:
Innanen- Saarimäki: Internet-oikeus. Edita 2009
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030460

—–
Ulla Huovinen on Sähköinen Liiketoiminta Suomen uusimpia konsultteja, joka keskittyy toiminnassaan matkailun ja internetin juridiikkaan.

Tags: ,

Sähköinen Liiketoiminta Suomi

Tarjoamme ja tuotamme asiantuntija- ja valmennusspalveluita liiketoiminnan kehittämiseen ja riippumatonta konsultointia digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueilta.

Kerromme siis kertoo sinulle miten saat enemmän irti verkosta.

Katso mitä mieltä asiakkaamme ovat meistä

Tietosuojaseloste

Tilaajavastuu.fi -Luotettava kumppani Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy