fbpx

Käynnistä matkailun digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen Verkkojalanjälki™ mittauksella

Verkkojalanjälki mittaus toimii digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen perustyövälineenäMatkailun digitalisaation kehittämiseen liittyvää keskustelua käydään Suomen matkailuyrityksissä ja -alueilla vilkkaasti päivittäin. Digi on yrittäjän, työntekijöiden, matkailun kehittäjien ja rahoittajien huulilla tämän tästä. Kehittäminen on jo monella alueella ja yrityksissä käynnissä, hyvä niin.
Jotta digitaalisen liiketoiminnnan kehittämistyö saisi hyvän perustan, perustuisi selkeisiin tavoitteisiin ja tuottaisi mitattavan lopputuloksen, suositelemme Verkkojalanjälkimittausta heti alkuun.

Verkkojalanjälki™ on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n tuotteistama palvelu. Verkkojalanjäljellä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon laadukasta tietoa yrityksestä, matkailualueesta tai tuotteesta löytyy verkosta. Etsijänä on kohteen, yrityksen tai tuotteen asiakas. Verkkojalanjälki™ muodostuu sekä yrityksen että asiakkaan tekemistä toiminnoista verkossa. Ne yhdessä muodostavat näyttöjä mitattavan kohteen digitaalisesta löydettävyydestä ja saavutettavuudesta. Verkkojalanjälkeä tarkastellaan asiakkaan koko ostoprosessin ja asiakkaanpolun ajalta.

Verkkojalanjälkimittaus sisältää kaksi vaihetta

Verkkojalanjälki™ käsittää kaksi analyysivaihetta. Verkkojalanjälkimittauksen ensimmäisessä vaiheessa testataan mitattavan kohteen sivustojen tekninen ja sisällöllinen toimivuus sekä tehokkuus. Tässä vaiheessa etsitään digitaalisen näkyvyyden ongelmakohdat kotisivuilla tai verkkokaupassa, huomioiden kohderyhmät, verkkosivujen sisällöt, ulkoasu, tekninen toteutus. Ensimmäistä vaihetta kutsutaan kotisivuanalyysiksi.

Matkailijan ostopolku Verkkojalanjälkimittaus

Kuva: Verkkojalanjälkeä mitataan matkailijan eri ostopolun vaiheiden aikana.

Verkkojalanjälkimittauksen toisessa vaiheessa testataan sivuston ulkopuolinen näkyvyys ja löydettävyys.  Testausta suoritetaan maakohtaisissa hakukoneissa (Google),  sosiaalisessa mediassa ja verrataan tietoja tarvittaessa suhteessa kilpailijoihin tai muihin matkailuyrityksiin tai kohteisiin.

Verkkojalanjälkimittauksen raportti

Verkkojalanjälki™ tarjoaa ulkopuolisen näkemyksen kotisivuista tai verkkokaupasta. Omat silmät usein ”turtuvat” näkemäänsä, eikä virheitä huomaa omin silmin. Verkkojalanjäljen mittaamisen avulla saadaan kerralla selville kotisivujen tai matkailun verkkokaupan kehityskohteet sekä hakukonelöydettävyyden parantamiseen tarvittavat toimenpiteet.  Verkkojalanjälkimittaus raportoidaan numeerisella asteikkolla yhdestä viiteen, jossa 1 on erittäin heikko verkkojalanjälki, 2 on heikko, 3 on kohtalainen, 4 on hyvä ja 5 on erinomainen. Kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen tai alueen tulisi yltää verkkojalanjälkimittauksen tulokseen 4 eli hyvä.

Verkkojalanjälkimittauksen raportti toimii erinomaisena apuna silloin, kun verkkokauppaa tai kotisivuja lähdetään uudistamaan ja kehittämään. Esimerkiksi vuoden päästä suoritettu seurantamittaus paljastaa, onko tehdyistä toimenpiteistä oikeasti ollut hyötyä. Tuloksia ei luovuteta pelkästään kirjallisena raporttina, vaan ne puretaan yhdessä tilaajan kanssa.

Olemme tehneet Verkkojalanjälkimittauksia yli sadalle matkailuyritykselle, kymmenille matkailukohteille, mukaan lukien kansallispuistot ja matkailukeskukset.

Kiinnostuitko?

Kysy lisää Kirsiltä!
Kirsi Mikkola gsm 040 555 1019 tai kirsi.mikkola(at)liiketoiminta.info

Tags: , , ,

Tilaajavastuu.fi -Luotettava kumppani Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy

Nice Group Consulting Oy Partner