fbpx

Näin tuotteistat palveluja matkailualalla OSA II: Kirjoittaja Jouni Ortju

Edellisessä kirjoituksessamme Jouni kirjoitti tuotteistamisen perusteista. Tässä kirjoituksessa siirrymme tuotteistamisessa eteenpäin.

3. Onnistuneen palvelujen tuotteistuksen yhdeksän askelta

  1. Kirjallinen tuoteaihio
  2. Kohderyhmän määritys ja tyypitys
  3. Tarveperustojen ja odotusten / tarpeiden määritys
  4. Tuotteen sisällöllinen rakentaminen (ydintuote, lisäedut / -palvelut, mielikuvatuote)
  5. Tuotteen hintaperustojen määritys
  6. Hintapäätösten tekeminen (paketointi / pilkkominen)
  7. Tuotteen markkinoinnillinen kuvaus (HUOM! Tuotekortti)
  8. Testaus
  9. Lanseeraus (markkinointi, tiedottaminen)

4. Palveluprosessin kuvaus – työkalu käyttöösi!

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Vaihe 5
Vaiheen kesto
Osallistujat
Suorituspaikka
Tarvittavat resurssit
Kriittiset kohdat

Esimerkki palveluprosessin kuvaamis- ja analysointityökalusta

5. Vakiointi / modulointi

Vakioiminen tarkoittaa palvelun tai palveluprosessin osien kehittämistä monistettavaksi tai toistettavaksi jonkin järjestelmällisen menetelmän tai teknologian avulla. Vakioituja osia voidaan toistaa usealle asiakkaalle samalla tavalla, jolloin palvelutuotannosta tulee tehokkaampaa, kannattavampaa ja tasalaatuisempaa.

Jos palvelu rakennetaan täysin vakioiduksi, on vähän mahdollisuuksia ottaa huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Toisaalta on hidasta ja epäkannattavaa aloittaa palvelun suunnittelu joka asiakkaan kohdalla täysin alusta.

Vakioiduista osista koostuvaan palveluun voi rakentaa joustavuutta jakamalla se itsenäisiin moduuleihin, joista asiakas voi koota haluamansa paketin.

Modulaarisuutta voi toteuttaa tarjoamalla palvelun perusmallia, jota asiakas saa täydentää valitsemalla peruspalveluun sopivat liitännäispalvelut. Moduulit voidaan myös koota samaan pakettiin, josta asiakas voi karsia pois hänelle tarpeettomat osat. Modulaarisen palvelun hyötynä on joustavuus, nopeus ja kustannustehokkuus.

Edellytyksenä on, että osat ovat itsenäisiä ja helposti yhdisteltäviä. Modulaarinen rakenne on keino ’massaräätälöidä’ palvelu: asiakas räätälöi valinnoillaan ostotilanteessa palvelun itselleen sopivaksi, mutta palvelu voidaan tuottaa standardoidun palvelun hinnalla.

Palvelu voi koostua myös vakioitujen osien, moduulien ja räätälöityjen osien yhdistelmästä.

Lähde: Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua – opas yrityksille

Jouni Ortju on matkailupalvelujen tuotteistamiseen erikoistunut konsultti, joka taitaa myös matkailu- ja palvelualojen yritysten liiketoiminnan kehittämisen ”perinteisen markkinoinnin” ja erityisesti myynnin osalta. Voit lukea lisää Jounin osaamisesta Konsultit-sivultamme.

Tags: ,

Sähköinen Liiketoiminta Suomi

Tarjoamme ja tuotamme asiantuntija- ja valmennusspalveluita liiketoiminnan kehittämiseen ja riippumatonta konsultointia digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueilta.

Kerromme siis kertoo sinulle miten saat enemmän irti verkosta.

Katso mitä mieltä asiakkaamme ovat meistä

Tietosuojaseloste

Tilaajavastuu.fi -Luotettava kumppani Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy