fbpx

Visit Finland Akatemia

Visit Finland (VF) Akatemia on valmentajaverkosto, jonka valmentajat tuntevat Visit Finlandin suunnitelmat ja toimintatavoitteet.  Valmentajat pyrkivät varmistamaan, että matkailutuote- ja kohde sisältöä saadaan MyStayhin ja kansainvälisiin jakeluteihin. Samalla pyritään varmistamaan, että tuotteiden polku ei katkea, vaan valmennukset valmistavat tuotteiden polkua kansainvälisille markkinoille.

Visit Finland Akatemian kautta matkailualueet, -kehittäjät ja projektit löytävät valmentajaverkoston ja valmennuspalvelut. Valmennuspalveluille kehitetään Suomitarjontaa ja tuotesisältöjä vastaamaan valittuja strategiavalintoja (teemat, maastrategiat, kriteerit) ja kohdemarkkinoiden tarpeita.Visit Finland

Visit Finland Akatemian valmentajat

Visit Finland Akatemiaan valitut valmentajat saavat vuosittaisen perehdytyksen VF-teemoihin ja toimenpiteisiin sekä toimivat lisäkäsinä ja viestinviejinä VF-toimenpiteistä. Valmentajilla on myös rooli toimia toisinperin, olla ohjaamassa matkailualueen tuotteita VF-kanaviin (myynti- ja markkinointi).

Valmennuksen tasot ja lähtötasoanalyysi

Koulutustarpeet kartoitetaan Visit Finlandin toimesta lähtötasoanalyysilla. Analyysin jälkeen yrityksille tarjotaan / valitaan valmennuksia tasoon sopivalta valmennustasolta. Tasot ovat Ready, Steady ja Go.

Ota siis ensin yhteyttä VisitFinland Akatemiaan valmennusten käynnistämiseksi!

Ready -taso on perustaso, joka sisältää kansainvälistymiskoulutusta perustuen Visit Finlandin kansainvälistymisoppaaseen.
Steady – taso keskittyy tuotteiden viimeistelyyn, hinnoitteluun,  myyntikanaviin ja perehdyttää johonkin VF teemaan (CF, OF, FX).
Go – tasolla keskitytään myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen, syvennytään yksityiskohtaisesti jakelukanaviin ja markkinoihin, esim. Google, TripAdvisor, Kiina. Go tasolla tehdään myös mahdollista myyntikanavatestausta VF kanssa yhteistyössä.

Valmennuksien tulokset

Valmennuksen tuloksena syntyy tuotteita MyStayhin ja edelleen tuotemanuaaleihin ja muihin VF kanaviin. Valmennuksen tuloksena yritykset verkostoituvat ja oppivat toimimaan yhdessä Visit Finlandin kanssa ja osallistumaan VF toimenpiteisiin, mikä lisää osallistuvien yritysten määrää ja tiivistää yhteistyötä kentälle. Yritykset oppivat myös suuntaamaan omatoimisesti markkinoille.

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Visit Finland Akatemia valmennuksetVisitFinlandAkatemia

Valmennamme Visit Finland Akatemia valmentajaverkostossa seuraavilla valmennustuotteilla:

Oman suoramyyntikanavan -verkkokaupan perustaminen

 • 1 päivä / 7 tuntia
 • Valmennus antaa osallistujille riittävät tiedot oman kannattavan verkkokaupan perustamiseen ja toteuttamiseen

Kansainväliset näkyvyyskanavat

 • 1 päivä / 7 tuntia
 • Valmennus keskittyy kansainvälisiin näkyvyyskanaviin ja selventää miten jakelukanaviin pääsee mukaan.

Kansainväliset myyntikanavat ml. Booking.com koulutus b2c

 • 1 päivä / 7 tuntia
 • Mitä jakelukanavia on majoitus, ohjelmapalveluyrityksille tarjolla?
 • Mitä jakelukanavissa mukana oleminen maksaa ja vaatii?
 • Haitat ja hyödyt?
 • Miten liittyä ja kannattaako liittyä mukaan?

Kansainväliset erikoistuneet myyntikanavat b2c

 • 1 päivä / 7 tuntia
 • Valmennus keskittyy erikohderyhmien tarpeisiin keskittyneisiin erikoistuneisiin myyntikanaviin ja selventää miten jakelukanaviin pääsee mukaan.

TripAdvisor -koulutus

 • 1 päivä / 7 tuntia
 • Mikä on TripAdvisorin hyöty yritykselle?
 • Mitkä ovat ilmaiset ja maksulliset mahdollisuudet
 • Millainen on hyvä esittely/profiili?
 • Kuinka asiakkailta saadaan kerättyä arvioita ja suosituksia?
 • Miten arvioita voi hyödyntää omassa markkinoinnissa ja verkkosivustolla?

Asiakaspalvelu ja maineenhallinta verkossa

 • 1 päivä / 7 tuntia
 • Maineen mittaamisen keinot ja työvälineet sekä asiakaspalvelun laadun tavoitteet ja mittarit verkossa
 • Asiakaspalvelumuodot verkossa – mitä pitää valita ja miksi?
 • Käytännön tutustuminen käytössä oleviin asiakaspalvelukanaviin

Asiakaspalvelun laatu ja asiakastyytyväisyys verkossa

 • Kesto: 1 päivä / 7 tuntia
 • Asiakkaan polku (Customer Journey)
 • Asiakaspalvelun laatu ja mittaaminen verkossa
 • Suosittelumarkkinoinnin merkitys tuotteiden myynnissä

Verkkojalanjäljen kasvattaminen

 • Kesto: 1 päivä / 7 tuntia
 • Yrityksen ja tuotteiden löydettävyyden ja digitaalisen saavutettavuuden kuntoon laittopäivä
 • TOP 10 käytännön asiaa digitaalisen saavutettavuuden nostamiseksi asiakkaan ostopolulla

Näin teet laadukasta sisältöä jakelukanaviin

 • Kesto: 1 päivä / 7 tuntia
 • Kuvatuotanto
 • Videotuotanto
 • Tekstin muotoilu
 • Kieliversioden hallinta
 • Mitä kannattaa tehdä itse ja mitä ulkoistaa, entä mitä sisällöntuotanto maksaa

Mobiili- ja paikannukseen perustuva markkinointi käytännössä

 • Kesto: 1 päivää/7 tuntia
 • Millaisia erilaisia vaihtoehtoja yrityksillä on hyödyntää mobiiliteknologioita markkinoinnissaan, sms, mms, qr-koodit, paikannukseen perustuva markkinointi

LinkedIn b2b myynnissä

 • Kesto: 1 päivä / 7 tuntia
 • LinkedIn profiili, verkostoituminen, yrityssivu, markkinointikampanjat ja kohdentaminen kohdeyrityksiin kohdemarkkinoilla

Twitter b2b myynnissä

 • Kesto: 1 päivä / 7 tuntia
 • Twitterin peruskäyttö
 • Kuinka saat seuraajia ja ketä kannattaa seurata
 • Hashtagit, retweetit, mitä ihmettä ne ovat?
 • Erilaisia tapoja käyttää Twitteriä ja hyötyä siitä
 • Maksettu mainonta Twitterissä
 • Hyödyllisiä vinkkejä ja case-esimerkkejä

 Aluekehittäjän ja projektityöntekijän digipalvelujen osto-osaaminen

 • Kesto: ½ päivää, 3,5 tuntia
 • Mitä on huomioita digitaalisten palvelujen asiantuntija- ja koulutuspalvelujen ostamisessa
 • Kuinka arvioit asiantuntijan osaamista ja palvelujen todellista soveltuvuutta peilaten yritysten tavoitteita?
 • Mistä asiantuntijoita löytää?

Tarinasta palveluksi ja kansainvälisen asiakkaan ostettavaksi  –  6 työpajan valmennuspolku vie perille

 • Kesto: 6 työpajaa, á 7 tuntia
 • Kuuden työpajapäivän kokonaisuus paketoi tarinallistamisen, tuotteistuksen, digitaalisen jakelun ja asiakaspalvelun osa-alueet toimivaksi kokonaisuudeksi

TYÖPAJA 1. Stooripuu – matkailuyrityksen tarinaidentiteetin tunnistaminen 

Kuvaus: Valmennuspäivässä yritykset tunnistavat omat tarinaelementtinsä Stooripuu-menetelmän avulla. Valmennuspäivään sisältyy myös ydintarinan  1. versioiden kirjoittaminen. Tarinallistaminen on strategista muotoilua, jossa lähdetään johtamaan yrityksen toimintaa  tarinan kautta. Tarinallistamalla matkailuyritys tuottaa parempia asiakaskokemuksia sekä erottuvampaa markkinointia.

Lataa ilmainen opas ja tutustu tarinallistamiseen: http://www.tarinakone.fi/lataa-opas/

Vetäjänä: Visit Finland Akatemia valmentaja Tarinakoneen Anne Kalliomäki

TYÖPAJA 2. Tuottestaminen – toimiva tuote kansainvälisille markkinoille ja asiakkaalle

Kuvaus: –

Vetäjänä: Visit Finland Akatemia valmentaja Jyrki Oksanen, Nordic Travel

TYÖPAJA 3. Kansainvälistyvän yrityksen näkvyyys- ja markkinointikanavat  sosiaalisen median hyödyntäminen käytännössä

Kuvaus: Valmennuksessa perehdytään ohjelmapalvelu- ja majoitusyrityksille tarjolla oleviin kansainvälisiin näkyvyyskanaviin sekä suosittelupalveluihin. Päivän aikana selviää mitä jakelukanavia on majoitus, ohjelmapalveluyrityksille tarjolla, mitä jakelukanavissa mukana oleminen maksaa ja vaatii, mitä haittoja hyötyjä on ja kuinka liittyä ja kannattaako jakelukanaviin liittyä mukaan?

Vetäjänä: Visit Finland Akatemian valmentaja Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy

TYÖPAJA 4. Asiakaspalvelu verkossa

Kuvaus: Koulutuksen jälkeen yritykselläsi on näkemystä verkossa toteutettavan asiakaspalvelun järjestämiseksi. Valmennuksessa opit mitä asiakaspalvelumuotoja verkossa asiakkaat olettavat saavansa, mitä kanavia ja muotoja verkossa kannattaa käyttää, miten asiakaspalautetta kerätään ja käytetään yrityksesi palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä. Lisäksi tarkastelemme yrityksesi mainetta verkossa sekä saat työvälineitä verkkojalanjäljen ja -maineen hallintaan.

Vetäjänä: Visit Finland Akatemian valmentaja Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy tai Jyrki Oksanen, Nordic Travel

TYÖPAJA 5. Palvelukokemus – asiakkaan palvelupolku tarinaksi!

Kuvaus: Koulutuspäivässä jokainen osallistuja keskittyy yhden palvelun tarinallistamiseen.. Hyödynnetään draaman kaari -työkalua ja luodaan tarinakokemus, joka maistuu, tuoksuu, kuuluu, näkyy ja tuntuu.

Vetäjänä: Visit Finland Akatemia valmentaja Anne Kalliomäki, Tarinakone

TYÖPAJA 6.  Markkinoinnin automatisoiminen ja digitaaliset myyntikanavat kansainvälisillä markkinoilla

Kuvaus: Valmennuspäivässä  syvennytään markkinoinnin automatisointiin ja asiakastiedon tehokkaampaan hyödyntämiseen. Markkinoinnin automatisoinnin tehtävänä markkinoinnin ja myynnin toimintaa automatisoimalla säännöllisesti toistuvia ja runsaasti henkilöstön työaikaa kuluttavia markkinoinnin toimintoja sekä mahdollistaa viestinnän tarkan ajoittamisen ja sisällön räätälöinnin asiakastasolla. Valmennuksessa katsomme tarkemmin mitä markkinointiautomaatio mahdollistaa ja miten yritys voi yhdistää sosiaalisen median, sähköpostimarkkinoinnin, kampanjasivut ja asiakkan tietojen keräämisen järkevästi yhteen.

Vetäjänä: Visit Finland Akatemian valmentaja Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy

Ja kyllä, me myös räätälöimme tarvittaessa tuotteemme!

Räätälöidyt valmennukset

 • Räätälöidyt valmennukset kokonaisvaltaisesti digitalisaation mahdollisuuksista, muutoksista ja sähköisen liiketoiminnan backoffice, middleoffice ja frontoffice toimintojen automatisoinnista

LISÄTIETOJA

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy
Kirsi Mikkola, puh. 040 555 1019, kirsi.mikkola@liiketoiminta.info

Sähköinen Liiketoiminta Suomi

Tarjoamme ja tuotamme asiantuntija- ja valmennusspalveluita liiketoiminnan kehittämiseen ja riippumatonta konsultointia digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueilta.

Kerromme siis kertoo sinulle miten saat enemmän irti verkosta.

Katso mitä mieltä asiakkaamme ovat meistä

Tietosuojaseloste

Tilaajavastuu.fi -Luotettava kumppani Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy