fbpx

Business Finland ja Ely-keskus tukevat yrityksiä häiriötilanteessa rahallisesti

Coronq-epidemqRahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahallista tukea voi saada sekä Ely-keskuksen yritystenkehittämispalvelujen, että Business Finlandin rahoitusinstrumenttien kautta Rahasummien tukiprosentti vaihtelee 70 – 80 %. Tukea ei tarvitse maksaa takaisin.

Ely-keskuksen yritysten kehittämispalvelut

Analyysi

Yritysten kehittämispalvelut – Analyysin avulla saat kokonaiskuvan liiketoimintasi nykytilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman. Ely-keskuksen Analyysi 220 € /päivä, voit hakea palveua tästä osoitteesta https://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut

Konsultointi

Liiketoiminnan konsultointipalvelut on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on vahva oma halu kehittää ja kehittyä – sekä myös edellytykset siihen. Palveluiden tavoitteena on kasvu, uudistuminen ja tehokkuus.  Konsultointipalvelut on jaettu viiteen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueeseen, joista räätälöidään yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivat kehittämistoimenpiteet.

Ely-keskus yritysten kehittämispalvelutTutustu Ely-keskuksen kehittämispalvelujen konsultointipalveluihin aihe-alueiden sisältöön tarkemmin:

Ely-keskuksen Konsultointi, tuottavuus ja talous sekä digitalisaatio, 300 € / päivä, voit hakea palvelua tästä osoitteesta https://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut

Meiltä Kirsi Mikkola on sekä Analyysi, että Tuottavuus- ja talous sekä digitalisaatio palveluissa asiantuntijana, joten voit hakemuksessa mainita halutun asiantuntijan (muut asiantuntijat löytyvät hakupalvelusta).

Business Finland rahoitusinstrumentit

Business Finland avaa rahoitusinstrumentin matkailuyrityksille. Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita ovat yritykselle uudet majoitus- ja matkailupalvelut sekä niihin suoraan liitännäiset palvelut, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista; palvelujen kehittäminen ja muun liiketoiminnan kehittäminen.

BusinessFinlandEsiselvitysrahoituksen suuruus on enintään 10 000€. Rahoituksen voi käyttää uusien liiketoimintojen, korvaavien alihankintaketjujen sekä tuotannon organisoimisen suunnitteluun ja selvittämiseen koronan aiheuttaman häiriötilanteen aikana ja sen jälkeen.

Matkailualalla liiketoiminnan kehittämiseen liittyen rahoitusta voi saada seuraaviin kohteisiin:

  • selvitykset ja valmistelut, jotka tähtäävät majoitus- ja matkailupalvelujen kehittämiseen sekä niiden matkailuun suoraan liitännäisten palvelujen kehittämiseen, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista.

Kehittämisavustuksen suuruus on 50 000 – 100 000€. Sen avulla voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joita on tunnistettu esiselvitysvaiheessa. Kehittämisavustusta voi käyttää myös muuten omana toimintana parantamaan yrityksen mahdollisuuksia toimia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa sekä sen jälkeen.

Matkailualalla liiketoiminnan kehittämiseen liittyen rahoitus voi olla seuraaviin kohteisiin:

  • yritykselle uudet majoitus- ja matkailupalvelut sekä niihin suoraan liitännäiset palvelut, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista; palvelujen kehittäminen ja muun liiketoiminnan kehittäminen

Rahoitusta voi käyttää siis esimerkiksi liiketoiminnan uuden suunnan löytämiseen, uusien markkina- ja asiakastarpeiden määrittämiseen, uusien kumppaniverkostojen luomiseen, työn ja tuotannon organisointiin tai mihin tahansa muuhun yritykselle uuteen toimenpiteeseen, jonka yritys kokee tarpeelliseksi tässä tilanteessa.

Molempien avustusten suuruus on 80% projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, ennakkoa hankkeelle voidaan maksaa 70% avustuksen määrästä.

Haku on avautunut Business Finlandin asiointipalvelussa 19.3.2020
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Tags: , , , , , , ,

Sähköinen Liiketoiminta Suomi

Tarjoamme ja tuotamme asiantuntija- ja valmennusspalveluita liiketoiminnan kehittämiseen ja riippumatonta konsultointia digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueilta.

Kerromme siis kertoo sinulle miten saat enemmän irti verkosta.

Katso mitä mieltä asiakkaamme ovat meistä

Tietosuojaseloste

Tilaajavastuu.fi -Luotettava kumppani Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy