fbpx

Anu Nylund

Luontomatkailukohteille kansainvälistä vetovoimaa valmentaja Anu NylundYrittäjä, vastuullisen matkailun asiantuntija

Sähköposti: anu.nylund@moodoffinland.fi
Puhelin: 040 96 22006
LinkedIn
Twitter @AnuNy
Instagram @mood_of_finland

Anu on hyvällä tuulella teoriaa ja käytäntöä yhdistävä vastuullisen toiminnan ja asiakaskokemuksen yhdessäkehittäjä.

Pitkä ura matkailun monipuolisissa tehtävissä Suomessa ja ulkomailla ovat paitsi vahvistaneet matkailuteollisuuden tuntemusta myös antaneet avarakatseisuuden lahjan, jota Anu nyt hyödyntää yritysten kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kehittämisen valmennuksissa.

Anun vahvinta asiantuntijuutta ovat vastuullinen toiminta, kestävä kehitys, Espanja markkina-alueena ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen ja sisältöjen tuntemus. Anu on Green Start kouluttaja ja Visit Finland Akatemian Vastuullinen matkailu -valmentaja. Anu on kirjoittanut vuonna 2018 julkaistut Vastuullisen matkailun oppaat (Business Finland/ Visit Finland) ja tuottaa vastuullisen matkailun valmennuskonseptia yhdessä työryhmän kanssa. Anu oli finalisti ”Vuoden vastuullinen matkailutoimija 2017” – valinnassa ja jäi toiseksi Finnairille.

Ratkaisutavoitteinen innovaatiotoiminta, nykyaikainen pedagogiikka ja muutoksen johtaminen olivat monivuotisen matkailukoulutuksen kehittämistyön menestystekijöitä ja tällöin saatu kokemus on sovellettavissa yritysten muutoksen tueksi. Useamman ison valtakunnallisen hankkeen ideointi, haku, johtaminen ja tulosten jalkauttaminen ovat hyödyksi, kun asiakkaat nyt tarvitsevat tukea ja osaamista projektitoimintaan.

Anu on yhteiskuntatieteilijänä kiinnostunut ympäröivästä maailmasta ja sen ilmiöistä etenkin asiakaskokemuksen kehittämisen näkökulmasta. Palvelumuotoilu, yhdessäkehittäminen ja trendiperusteinen uuden kehittäminen innostavat paatuneimmatkin yrityksen ja toimijat etsimään luovia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen. Anu on kutsuttu myös alustajaksi silloin, kun aiheena on oman osaamisen tunnistaminen ja henkilöbrändäys.

Asiakaspalautteissa vahvuuksina nousevat ammattimaisuus, täysi paneutuminen aiheeseen, innostavuus, kannustavuus ja ihan uusien ajatusten ja tietojen jakaminen valmennettaville sekä uudet menetelmät valmennuksen tukena.

Viestintä- ja myyntiosaaminen nousevat vahvuuksina monivuotisen työkokemuksen ja opintojen kautta. Viime aikojen uutena aluevaltauksena on Koulutusvienti ja erityisesti Työperäisen maahanmuuton, koulutuksen ja rekrytoinnin konseptointi. Kansainvälinen verkosto on myös asiakasyritysten tukena. Anu on julkaissut oppikirjan ”Matkailu on COOL” (2010, 2. painos 2014, SanomaPro) ja kirjoittanut blogia vuodesta 2010 ja käyttää sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödykseen myös valmennuksissa. Lue lisää: Mood of Finland

Vastuualueet: (Osaamisalueet)

  • Kestävä kehitys ja Vastuullinen toiminta
  • Asiakaskokemus ja globaalit trendit
  • Osaamisen kehittäminen ja henkilöbrändäys
  • Palvelumuotoilu ja yhdessä kehittäminen

Sähköinen Liiketoiminta Suomi

Tarjoamme ja tuotamme asiantuntija- ja valmennusspalveluita liiketoiminnan kehittämiseen ja riippumatonta konsultointia digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueilta.

Kerromme siis kertoo sinulle miten saat enemmän irti verkosta.

Katso mitä mieltä asiakkaamme ovat meistä

Tietosuojaseloste

Tilaajavastuu.fi -Luotettava kumppani Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy