Matkailukeskuksen ja -alueen verkkojalanjäljen mittaus

MATKAILUKESKUKSEN JA -ALUEEN VERKKOPROFIILI JA MAINEEN SELVITTÄMINEN

Millainen verkkojalanjälki matkailukeskuksellanne on? Miten matkailukeskuksen tuotteet löytyvät ja näkyvät Internetissä? Entä miten keskuksen www-sivut toimivat asiakkaan näkökulmasta? Toimivatko esimerkiksi Googlessa sellaiset hakusanat, joilla juuri teidän matkakohteenne tulisi löytyä? Millainen maine matkailukeskuksellanne on sosiaalisessa mediassa? Näihin kysymyksiin vastataan verkkojalanjäljen mittauksella.

Mittaukseen sisältyy

  • analyysi matkakohteen kotisivujen toimivuudesta asiakkaan näkökulmasta
  • analyysi matkakohteen verkkonäkyvyydestä ja löydettävyydestä (Internet-palvelut, hakukoneet)
  • analyysi matkakohteen näkyvyydestä sosiaalisen median palveluissa

Analyysin avulla pystytään päättelemään, löytyykö ja näkyykö matkakohde asiakkaalle Internetissä halutulla ja kuvitellulla tavalla. Matkakohteille tulee usein yllätyksenä, mitä kaikkea heistä sosiaalisen median palveluissa puhutaan ja ollaan mieltä.

Tuloksien purku: Optioina tulokset puretaan matkailukeskuksen laatutiimissä tai vastaavan konsortion kokouksessa. Tulosten perusteella laatutiimit päivittävät myös matkailukeskuksen vision (1 + 1 päivä).

Kohderyhmä: matkailukeskukset ja -alueet

Hinta: Mittauksen toteuttaminen 2 päivää, 2000 € + alv 23 %

Optio: Tuloksien purku laatutiimissä tai alueen konsortioryhmässä 1 päivää, 1000 € + alv 23 %, Vision päivitys laatutiimissä tai alueen korsortioryhmässä 1 päivää, 1000 € + alv. 23 %

Liitännäispalvelut: Liitännäispalveluna tuotetaan suunnitelma, jossa esitetään ehdotuksia ja toimenpiteitä miten mahdollisesti löytyneitä ongelmia tulisi lähteä korjaamaan. Liitännäispalvelu järjestetään kahden päivän työpajoina. Työpajoissa dokumentoidaan toimenpide-ehdotukset sekä aikataulutuksen toimenpiteille asiantuntijan sparraamana (2 päivää). Asiantuntija laatii työpajojen tuloksista konkreettisen toimenpidesuunnitelman verkkojalanjäljen korjaamiseksi. Työpajat toimenpidesuunnitelman laadintaan 2 päivää, 2000 € + alv. 23 %

LISÄTIETOJA
Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy, Kirsi Mikkola, gsm 040 555 1019, kirsi.mikkola@liiketoiminta.info